Helene Del Mundo

25 Days Later

39.75

Description

     Sa pananaw ni Luke Paraiso, hindi dapat ginagawang komplikado ng pakikipagrelasyon ang buhay ng tao. It is complicated as it is already. Kaya ang rule niya, dapat hanggang twenty-five days lang ang pakikipag-date pagkatapos, goodbye na. Sa opinyon niya, iyon ang perfect number of days para ma-enjoy ng isang babae at isang lalaki ang company ng isa’t isa nang hindi nabo-bore at hindi rin ganoon kalaki ang emotional investment.
     Hindi romantic si Tammy Inarez, sadyang curious lang sa buhay. At isa sa nakapukaw ng curiosity ng dalaga ang dating scheme ni Luke. So nag-volunteer itong maka-date niya sa loob ng twenty-five days.
     Hindi iyon seryosohan at para lang silang naglalaro.
     Pero may nangyaring mali. Twenty-five days later, Luke was left with a hollow in his chest and big questions in his mind.

Read Prologue-Chapter Two Buy Paperback Version

Additional information

Author

Helene Del Mundo

Page count

144 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.