Dior Madrigal

25th Blood Moon

(1 customer review)

42.75

Description

     Mapa-romance, horror, comedy o action man, tingin ni Mary Grace ay hindi siya heroine material. Una, masyado siyang plain. Pangalawa, masyado siyang tamad para maging curious sa mga bagay-bagay. Masaya na siya sa trabaho niya bilang librarian, sa mga Asianovelas, at sa pag-su-surf ng Internet.
     Kaso nasaksihan niya ang pagpatay sa isang werewolf ng isang nilalang na hindi niya alam kung anghel ba, o demon, o miyembro ng
X-Men. Sa takot niyang magaya sa werewolf na pinutulan nito ng ulo, nanginginig ang mga tuhod na sumama ang dalaga sa nilalang—na drop-dead gorgeous, FYI—na nagdala sa kanya sa bahay nito.
     Nangako ang lalaking Arrick ang pangalan na hindi siya nito sasaktan; kailangan lang siyang manatili sa bahay nito hangga’t hindi pa natatapos ang blood moon. Kung bakit, wala siyang ideya. Ang alam lang ni Mary Grace, biglang naging komplikado ang dating boring pero mapayapa niyang buhay….

Read Chapter One-Chapter Two Buy Paperback Version

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

144 pages

1 review for 25th Blood Moon

  1. Kimmmshie (verified owner)

    Bitin!! Still 5 stars though. Lol.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.