Dior Madrigal

The Playboy And His Secretary

39.75

Description

Palikeros (Book 1 of 4)

     Dahil nanghihinayang si Agatha sa kikitain, tinitiis na lang niya ang aroganteng boss na si Michael Ochoa. If it was any consolation, mukhang pinagtitiisan din naman siya nito dahil sa competence niya as his secretary. So fair na rin.
     Ang hindi tama ay ang matinding attraction na nararamdaman niya para sa palikerong binata, sa kabila ng palaging pagka-clas ng mga personalidad nila. She was in lust with him. At tila pareho naman sila ng damdamin. Alam niya, eventually ay ‘doon’ din ang tuloy ng mga engkuwentro nila kaya lakas-loob niyang isinuhestyon sa amo na gawin na lang nila ‘iyon’. Then, they would move on with their lives.
     Ang hindi inasahan ni Agatha, once would not be enough for someone like Michael….

Page count
121 pages

Read Chapter One

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

121 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.