Ingrid De La Torre

25th Boss

42.75

Description

     Hardheaded, stubborn, and cruel—iyon si Yvo, ang ikadalawampu’t limang batang kailangang alagaan at bantayan ni Aihla habang nagpapanggap siya bilang si Yaya Adeng.
     Ang problema, hindi pala bata si Yvo kundi isang hot na twenty-eight-year-old hunk na hitik sa katakam-takam na muscles ang katawan, pero nuknukan ng suplado at kasumpa-sumpa ang temper tantrums.
     Paano paaamuin ni Aihla ang kanyang amo slash alaga kung halos mapigtas na ang lubid ng kanyang pasensya rito?

Read Chapter One-Chapter Five

Additional information

Author

Ingrid De La Torre

Page count

185 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.