Sachi Bliss

The 25th Proposal

(1 customer review)

42.75

Description

     Sa lampas apat na taon mula nang magbukas ang resort ni Constance, nakasaksi na siya ng dalawampu’t apat na marriage proposals na pulos nagtagumpay. Sa guwapo ng pangdalawampu’t limang binatang magpo-propose doon, kampante siyang walang mangyayaring masama at walang dudang magye-yes ang nobya nito. Kung siya ngang noon lang nakilala si Ryland, nagka-crush na rito at walang alinlangang papayag kung siya ang tatanungin nito, iyon pa bang girlfriend nito nang ilang taon.
     But the unexpected happened. At sa awa sa binatang naghanda pa naman para sa espesyal na gabing iyon, minabuti ni Constance na samahan na lang ito at ituloy ang mga plano sana nito kasama ang nobya.
     Hindi naman nila parehong inasahang aabot hanggang sa kama ang pang-aalo niya sa binatang brokenhearted….

Read Chapter One-Chapter Five

Additional information

Author

Sachi Bliss

Page count

177 pages

1 review for The 25th Proposal

  1. keitakizono (verified owner)

    The first few chapters got me interested (reason why I bought it), but then the story got really dragging. The pace became painfully slow for my taste. It’s an ok read, but it’s not something I would read over and over again.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.