Averiz Gale, Elise Estrella

Agent Heart / Crescent Heart

69.75

Description

Agent Heart

     “Marami ka nang nainom, ah,” puna ni Ryan. “Ano ba’ng pakialam mo?” ani Anya, sabay irap. Iiwan na sana niya ang lalaki, ngunit hinawakan siya nito sa braso. “Bitawan mo nga ako!”
     Pero sa halip na sundin ang utos niya, hinapit siya nito at mariin siyang hinagkan.

Crescent Heart

     “I don’t want you back in my life, Cassandra. I still hate you.” Expected na niya ang sagot na iyon ng ex-boyfriend, but still, it cut through her like a knife.
     Pero hindi na siya ang dating Cassandra na madaling sumuko. She had promised herself she would do anything to have Noah back in her life… kesehodang siya na ang manligaw at padalhan niya ito ng bulaklak araw-araw sa opisina nito!

Read Prologue-Chapter Three (Agent Heart) + Read Chapter One-Chapter Three (Crescent Heart)

Additional information

Author

Averiz Gale, Elise Estrella

Page count

288 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.