Elise Estrella

Rebel Mine

39.75

Description

Sentinels (Book 10)

     Unang kita pa lang ni Frederick James Trinidad kay Camilla Herrera, crush na niya ito. At nang una silang bigyan ng kani-kanilang dog tags bilang Sentinels, naisip na niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaso, nahihiya siya. Oo, kung anong tapang niya kapag kaharap ang mga rebelde, siya namang torpe niya kay Cammie.
     Isang beses, naisip niyang wala siyang mararating kung hindi susubok. Sinimulan niya sa pag-aya sa dalaga na mag-lunch. Sulit naman ang pagharap sa ‘takot’ niya dahil gusto rin pala siya nito.
     Ngunit nagsisimula pa lamang sila ay kailangan nang sirain ni Derick ang pagtitiwala ni Cammie—upang kuhanin naman ang tiwala ng isang rebeldeng heneral na kailangan nilang pabagsakin….

Read a preview

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

107 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.