Karrie Jacinto

Always Yours

39.75

Description

     Masaya si Miavell sa piling ng kanyang fiancé. Alam niya kung gaano niya ito kamahal. Handa na siyang maglakad sa harap ng altar para rito.
     Pero ilang buwan bago ang kasal, nagkaroon siya ng medical mission sa Mindanao. At ang lalaking labis niyang kinaiinisan ang siyang magiging bantay niya roon—ang ex-boyfriend niyang si Capt. William Jimenez. Kahit naiirita siya sa presensya nito at ayaw niya itong nakikita, kailangan niyang pakiharapan ang binata.
     Kunsabagay, hanggang bodyguard na lamang ang magiging papel nito sa kanyang buhay at wala nang iba. Magpapakasal na si Mia sa ibang lalaki, wala nang magagawang panggugulo si William sa buhay niya.

Read Chapter One

Additional information

Author

Karrie Jacinto

Page count

116 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.