Cher Reyes

Refuge In His Arms

39.75 31.80

Description

     “May problema ba?” tanong ng estrangherong nilapitan niya.
     Sa kabila ng sitwasyon, nagawa pa ni Leila na pansinin ang di-ordinaryong kakisigan ng kaharap. “I need your      help. May… may humahabol sa akin. Please help me.” Gusto na niyang umiyak sa takot. “They’re coming to kill me.”
     “Hey, hey, take it easy,” mahinahong saad nito.
     “I… ” Nakita niya sa sulok ng mga mata na palapit na sa direksyon niya ang mga lalaking humahanap sa kanya. Nanginginig na hinablot niya ang kuwelyo ng kaharap. Ang intensyon niya ay itago ang mukha sa leeg ng lalaki, pero gumalaw ito at nagkadikit ang mga labi nila.
     This time, Leila felt a different sensation invading her body….

Read Chapter One

Additional information

Author

Cher Reyes

Page count

115 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.