Arianne Cole

Angel Heart

39.75

Categories: , Tags: ,

Description

     Iyon lamang ang unang beses na makikita nang personal ni Marcus si Ma. Laika Trinidad. Marami siyang nabasang mga balita ukol dito at alam niyang mukha itong diyosang bumaba sa lupa. Hindi na masamang kapalit para sa ginawa niyang pagsakripisyo ng kanyang kalayaan. Pero naghihimagsik pa rin ang kalooban niya.
     Gayunpaman, lahat iyon ay nalusaw nang makita niya ang kanyang bride. She was a perfect vision in her long and flowing gown. Para itong anghel. Hindi na niya halos maikurap ang mga mata sa katititig dito. Habang papalapit ito, hindi niya magawang supilin ang pananabik na umusbong sa kanyang puso. Parang bigla ay gusto na niyang maikasal dito. Agad.
     Ngunit nang maalis ang belo at tuluyang makita ni Marcus ang mukha ng babae ay nasiguro niyang hindi si Ma. Laika Trinidad ang pinakasalan niya….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Arianne Cole

Page count

150 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.