Mrs_Cupid

Crazy Love

39.75

Description

     Namatay ang kapatid ni Dominic dahil sa kagagawan ni Maximo Pacquito Di Maipinta at ng mga kasamahan nito sa frat. Para makapaghiganti, dinukot niya ang lalaki at ang nobya nitong si Sabrina Martha Cruz. Pero sa huling sandali, natauhan siya at minabuting palayain ang dalaga, imbis na gawan ng masama gaya ng orihinal niyang plano.
     Gayunpaman, simula nang gabing iyon, hindi na naalis sa isip ni Dominic si Sandy. Para tuloy siyang stalker na palaging nakamasid sa dalaga mula sa malayo. Ewan niya din kung bakit, pero parang bigla siyang nagkainteres sa nobya ng lalaking dahilan ng kamatayan ng kanyang kapatid.
     At wala iyon sa plano ni Dominic.

Read Chapters One-Two

Additional information

Author

Mrs_Cupid

Page count

127 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.