Bella Amor

Battle for Love

39.75

Description

     “Hindi sana nangyari ’yung kanina kung hindi ako nakipaglapit sa ’yo. I am endangering your life by spending time with you, Marcus.”
     “What are you saying?” he asked with dread.
     Pinuno muna ni Erin ng hangin ang dibdib bago sumagot. “We have to stop seeing each other,” she said, barely controlling the hurt in her voice.
     Ayaw niyang gawin ito, ngunit mas masakit sa kanya kung mapapahamak ang binata dahil sa klase ng kanyang trabaho. Mas magandang siya na lang mag-isa ang magdusa.
     Isa pa, umpisa pa lang ay marami nang hadlang sa landas nilang dalawa. Baka hindi sila para isa’t isa….

Read Chapter One

Additional information

Author

Bella Amor

Page count

123 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.