Sandra Gabriel

Beautiful Heart

39.75 31.80

Description

     Sa murang isip ni Ayana ay inibig na niya ang kaibigang si Drake. Hanggang high school ay inilihim niya ang damdamin para rito dahil sa nakakatandang kapatid na may gusto rin sa binata.
     Ngunit siya na yata ang pinakamasuwerteng babae sa buong sa mundo nang malaman niyang may katugon pala ang kanyang pagmamahal. Ipinagtapat ni Drake na noon pa man ay gusto na siya nito. Kahit na mga bata pa sila ay nagkaroon sila ng sumpaan.
     Pero dahil sa isang lihim ay kinailangan ni Ayana na layuan ang nobyo at tapusin ang kanilang pagmamahalan upang isalba ang sarili sa labis na kahihiyan….

Read Chapter One Buy Paperback Version

Additional information

Author

Sandra Gabriel

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.