Eunice Xyra

Beauty And The Beastly

39.75 31.80

Description

     “And if I don’t agree?” Humalukipkip si Cadbury pagkarinig sa suhestyon ni Arty na tulungan niya ito para magkabalikan ang ate niya at ang pinsan nito.
     “I’ll tell them what happened to us in that trap island.”
     Biglang sumulak ang dugo sa ulo niya, dahilan upang magkulaymansanas ang kanyang mukha. Kung sa hiya iyon o dahil sa sobrang galit ay hindi na niya alam.
     “T-that’s blackmail!” asik niya.
     “Yes, it is,” seryosong hayag ng binata.
     Nanghihinang napaupo siya sa kalapit na silya. “Ano ang kailangan nating gawin?”
     “Be my girl.”
     Muntik nang lumabas ang eyeballs niya sa sobrang gulat. Siya, magiging girlfriend ng lalaking ito?
     No way highway!

Read Prologue-Chapter Two

Additional information

Author

Eunice Xyra

Page count

152 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.