Isay_Pasaway

#ChanSing

39.75

Description

     Matagal nang secret love ni Ichan ang kanyang kaibigang si Nissy o ‘Ising’. Pero hindi siya makaporma at sa isip ng binata, habambuhay na lang sigurong ‘BFF 5ever’ ang kanyang role at ‘open-ended undisclosed unrequited love’ ang kanilang drama.
     Pero isang pangyayari ang naging dahilan para may matagal na pinagkapigil na gigil na hinalikan niya ang dalaga. Sa isip ni Ichan, baka kagaya kay
Sleeping Beauty, matapos mabigyan ng true love’s kiss ay magigising na si Ising… sa katotohanan.
     Iyon nga lang, kabaligtaran ang nakuha niya. Pinadugo ng kaibigan ang kanyang puso kasabay ng pagpapadugo sa nguso niya sa isang suntok.
     Kailangan na siguro niyang sumuko at tanggapin na may mga bagay na ‘not meant to be’, kagaya na lang ng love team nilang ChanSing. Pangalan pa lang, semplang na.

Read Chapter One Buy Paperback Version

Additional information

Author

Isay_Pasaway

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.