Elise Estrella

Inosenteng Puso

39.75

Description

     “Ayokong mag-asawa, pero gusto kong magkaanak.”
     Nasamid si Nathan sa gulat nang marinig ang sinabi ni Bethany. Hindi nito marahil inisip na ang tulad niyang tila manang manamit ay may ganoon ka-liberal na plano sa buhay. “Bakit?”
     Pinagtaasan niya ito ng kilay. “Why not? I can be as good a provider as any man could be. Hindi porque nag-iisa ako, hindi ko na maaalagaan ang magiging baby ko. So okay lang sa ’kin na maging sperm donor lang ang kung sino mang magiging ama ng baby ko.” Napansin niyang natahimik si Nathan nang ilang sandali. “What are you thinking?”
     Sumilay ang marahang ngiti sa mga labi ng binatang boss. “I’m thinking that if you really want a sperm donor… ako na lang.”
     Muntik nang himatayin si Bethany sa narinig.

Read Chapter One-Two

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

130 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.