Dani Alba

Dahil Mahal Kita

39.75 31.80

Description

     “Hindi mo ba naisip kung ano’ng kahulugan ng ginagawa mo?” sumasakit ang ulong asik ni Chenie kay Marco.
     “I know. Maguguluhan sila sa simula, pero aayusin kong lahat ng ’to.”
     “At… s-si Kristoff? S-sasaktan mo siya?” tukoy niya sa kapatid nito na siyang nakatakdang mapangasawa niya.
     “Sa ngayon, hindi ko masasagot ang tanong na ’yan. Ang alam ko lang, gusto kong sa akin ka magpakasal.”
     “Di ko alam na ganyan ka ka-selfish, Marco. Dahil ba gusto mo lang, gagawin mo? Alam mo ba kung bakit nagpapakasal ang dalawang tao?”
     “Bakit nga ba, Chenie? Sabihin mo nga.”
     “Because they love each other,” aniya.
     Mataman pa rin itong tumingin sa kanya. “Then, love me.”

Read Chapter One

Additional information

Author

Dani Alba

Page count

108 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.