Jade Anne Franco

Exclusively Yours

39.75

Description

     “Sinadya mo ba iyon? Were you there to seduce me?” matalim na tanong ni Miguel sa kanya.
     “You’re the one who seduced me, how dare you!” asik niya.
     “Does it really matter who did what?” mabilis nitong pakli. “Hindi sa nagmamalinis ako, Aleia, pero ano’ng inaasahan mo sa isang taong lasing at may naabutang halos hubad na babae sa kuwarto niya?”
     Ginusto ni Aleia ng isang gabing kapiling si Miguel, hindi mahalaga kung makilala man siya nito o hindi. Now that she got what she wished for, bakit hindi pa rin siya masaya?
     Tawag lamang ng laman para sa binata ang ginawa niyang pagpapadama ng pagmamahal na kay tagal niyang kinimkim. Dapat inasahan na niya iyon….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Jade Anne Franco

Page count

135 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.