Jade Anne Franco

Fake Boyfriend

39.75

Description

     Sa muling pagkikita nila ng kanyang kababata, na-realize ni Ellie ang isang katotohanan: She’s in love with Joshua Peralta since she’s a kid. Kaso galit sa kanya ang lalaki dahil sa mga ginawa at sinabi niya rito noon.
     She was going to make it right, though. Kakaibiganin niya ang binata hanggang sa maging close na sila. Sana rin pumayag si Joshua na maging pekeng boyfriend niya para magkakaroon siya ng pagkakataong makasama ito nang madalas. Siguro kapag ganoon, mare-realize ng lalaki na hindi na siya iyong mean girl na dating kilala nito, at pagkatapos mai-in love ito sa kanya.
     And he should. Dahil gagawin ni Ellie ang lahat para mangyari iyon….

Read Chapter One

Additional information

Author

Jade Anne Franco

Page count

96 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.