Dior Madrigal

Best Mistake

39.75

Description

     Matapos siyang ipagpalit, wala nang ibang laman ang isip ni Carmi kundi ang makaganti sa manloloko niyang ex-boyfriend. Kaso palaging malaking hadlang sa kanyang paghihiganti ang guwapong estrangherong tinawag niyang si Tall, Dark and Lickable. Naroon ito palagi kapag isinasagawa niya ang plano at sinisira nito ang mga iyon.
     Ang mas nakakainis pa, kung pagsalitaan si Carmi ng hinayupak, parang gusto pang palabasin na kasalanan niya kaya siya iniwan ng lintek niyang ex. Shallow raw siya, materialistic, at vain.
     Nang muli silang magkita, na-realize niyang bukod sa yummy, mukhang mabait din naman pala si Diego. And she’s starting to really, really, really, really like him.
     He’d better be prepared, because she will go all out on this one.

Read Chapter One

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

96 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.