Jessica Gayle

Falling For Eunice

39.75

Description

     “Actually, may gusto akong hingin sa ’yong pabor,” simula ni Eunice. Halata sa tono ng kaibigan na kinakabahan ito.
     “Ano ba iyon?” Matthew asked lightly. Nang hindi pa rin ngumiti ang babae at tila natatakot na nanlalaki ang mga mata, idinugtong na niya, “Sabihin mo na sa akin, Niece. You know you can ask me anything.” He smiled at her gently.
     Noon pa mang mga bata pa sila, wala itong hiniling na hindi niya ibinigay, at hindi rason ang nagwawala niyang hormones para hindi niya gawin iyon ngayong dalagang-dalaga na si Niece.
     “’Yun na nga, eh,” she murmured. Sandaling yumuko ang babae bago nag-angat muli ng mukha.
     “What is it, Niece?” he asked softly. “Ano ang gusto mo?”
     “A baby,” Eunice blurted out. “I want a baby.”
     Lalo yatang nagwala ang hormones niya dahil sa narinig….

Read Chapter One

Additional information

Author

Jessica Gayle

Page count

117 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.