Gertrude Margarette

You’ll Be In My Heart

39.75

Description

     “Go back to your room, Janine,” marahas na sabi ni Alfon. From desire, the expression on his face changed to anger. Mula sa malambing, bumalik sa pagigingauthoritative ang tono nito.
     “W-why?” alanganing tanong niya. “B-bakit ka nagagalit sa akin?”
     “Damn it, hindi ako galit sa ’yo!” angil nito. “Galit ako sa sarili ko. Please, leave this room now or else…”
     “Or else…?”
     “I will make love to you now at wala nang bawian. Hindi na kita bibigyan pa ng pagkakataon na umalis sa kuwartong ito.”
     Napakurap siya. Matagal niyang inalagaan sa puso ang pantasyang ito. “T-then, I’ll stay,” matapang na sagot niya.
     Kung mayroon mang lalaking maaari niyang paghandugan ng lahat-lahat sa kanya ay si Alfon iyon at wala nang iba…..

Read Chapters One & Two

Additional information

Author

Gertrude Margarette

Page count

103 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.