Linda Fernandez

Fiancé For Rent

39.75

Description

     Hindi napigilan ni Alona ang biglang pagsikdo ng kanyang dibdib nang una niyang makilala ang binata. He was tall, dark and totally masculine. Sa tanang buhay niya ay noon lang siya nag-swoon sa isang lalaki. Lalo siyang nadismaya nang malamang ito si Brett Alejar, ang lalaking aalukin niyang maging nobyo. Tahasang inutusan siya ng kanyang ama na idispatsa na ang fiancé niya. Maghanap na lang daw siya ng tunay na lalaking dominante, matinik at mayaman. Si Brett sana ang balak niyang iharap sa ama para matahimik lang ito habang tuloy pa rin niyang pakakasalan ang kanyang fiancé. Ang problema, paano niya iiwasang mahulog sa sariling patibong?

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Linda Fernandez

Page count

116 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.