Jade Anne Franco

Robbie

39.75

Description

The Brotherhood Series (Book 4 of 4)

     Robbie loved Anya since the first time he saw her. Pero ang dalaga ang kaisang-isang pinangangalagaan ng taong pinagkakautangan niya nang malaki sa buhay— ang lolo nitong si Luiz. At sa tingin ng binata, tatraydurin niya ang pagtitiwala ng matanda kapag hinayaan niya ang sariling mahalin nang tuluyan ang dalaga. So he decided to keep his feelings to himself even after the old man died.
     Pero nang muling malagay sa alanganin ang buhay ni Anya sa kamay ng taong kilalang-kilala niya, hindi na nagdalawang-isip pa si Robbie: He went straight to her hotel room and kissed her like he had always dreamed of….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Jade Anne Franco

Page count

112 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.