Doreen Laroya

Forever And A Day

39.75 31.80

Description

     Bahagi iyon ng plano ni Claire. Gusto niyang maghiganti sa mga Llanzana dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. And what better way to exact her revenge than to drive Mitch away from his home? At nagawa na niya iyon. Siya na ang nagmamay-ari ng Hacienda Llanzana. She can let it rot for all she cares.
     Ngunit kahit paano, naaawa rin siya kay Mitchell, kahit karma ang nangyayari sa lalaki. He deserved it. Nagbalak ito noong kamkamin ang hacienda nila; sorry na lang dahil kabaligtaran ang nangyari.
     Pero bakit hindi siya masaya?
     Hindi kasi siya likas na masamang tao, iyon ang katuwiran ni Claire sa sarili. Pero iba ang iginigiit ng kanyang puso….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Doreen Laroya

Page count

130 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.