Katrina Mandigal

Forever In My Heart

39.75 35.78

Description

     Masayang namamasyal si Gabriella sa parang nang walang anu-ano ay nakaharap niya ang isang toro na akmang susuwagin siya. Before she could even scream, she was swept off her feet by powerful arms and carried away on a galloping horse. She had barely caught a glimpse of the dark stranger who saved her before he wordlessly bent down and kissed her. In her heart, she knew she was in love.
     Later, she learned that her hero’s name was Antonio, ang kaisa-isang anak ng lalaking dahilan ng kanyang pagbabalik sa Villa Theresa pagkaraan ng labinwalong taon. Ang pamilya nito ang puno’t dulo ng pagkasawi ng kanilang ama at pagkawala ng lahat ng kanilang kayamanan….

Read Chapter One-Chapter Four

Additional information

Author

Katrina Mandigal

Page count

145 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.