Patricia D. Rodriguez

I Love You More Today Than Yesterday

29.00 23.20

Description

     Annie had a sudden attack of guilt the moment she came face to face with Carlos—ang kababata na lihim niyang inibig hanggang sa magkahiwalay sila ng landas four years ago. Hindi siya dapat mabagabag dahil malapit na siyang ikasal kay Mark at maligaya naman siya sa piling nito. Kaya bakit tila ikinatutuwa pa niya ang muling pagbabalik ni Carlos? Hindi ba’t umalis ito na may malaking atraso sa kanya? She should always remember to keep that anger in mind because it is the only way she can keep Carlos away from her heart. Especially now that he suddenly seems intent on winning her love….

Read Chapter One-Chapter Two

Additional information

Author

Patricia D. Rodriguez

Page count

130 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.