Yumi Sagara

Forever With Luke

39.75

Description

The Marcellano Promise (Book 3 of 4)

     Ang tanging nais ni Summer sa buhay ay makaalis sa bayang kinalakihan. Sawang-sawa na siya sa lahat ng sulo ng bayan ng Estrella at gusto niya ng bagong kapaligiran, ng mga bagong kakilala. Hindi niya rin makita ang sarili na mag-aasawa at tatanda roon.
     Kabaligtaran iyon ng mga plano ni Luke. Gusto lang ng kababata na maging doktor sa ospital sa bayan nila, magkapamilya at mamuhay nang tahimik.
     Kaya bagaman natutunan na nilang mahalin ang isa’t isa, iniwan ni Summer ang lalaki para hanapin ang lugar niya sa ilalim ng araw.
     Only to discover that her heart would always belong to Luke at kakayanin niya palang manatili sa kahit saang parte ng mundo basta kasama niya ito.
     So she came back to Estrella. But it was too late….

Read Chapter One

Additional information

Author

Yumi Sagara

Page count

122 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.