Doreen Laroya

Franchesca’s Dilemma

39.75 31.80

Description

Working Girls (Book 4 of 4)

     “Sa ’yo na ang buong islang ito. Sabihin mo lang ang lahat ng gusto kong malaman. Sabihin mo sa akin ang totoo!”
     “N-nasabi ko na noon ang lahat ng nakita ko. Kahit ano pa ang ipangsuhol mo sa akin, wala na akong idadagdag pa!”
     Nagtagis ang mga bagang ni Drake. Umalpas ang galit na tinitimpi niya. Kung hindi makukuha si Chesca sa magandang pag-uusap, may isa pa siyang alas na hawak.
     Ibinalya niya ito sa dingding, inipit ng sariling katawan upang hindi ito makakilos. He pulled her against him and let her feel his reaction to her. Nanlaki ang mga mata ni Chesca sa pinaghalong gulat at takot.
     At mukhang alam na niya kung paano paamuin ang dalaga….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Doreen Laroya

Page count

144 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.