Aira Felicity

Thirty Sweet Days

39.75

Description

     Isang kabaliwan ang ginawa ni Andrea: tinanggap niya ang hamon ni Henry, ang kanyang arch-enemy, na truce. Kapag napigilan niyang kumulo ang dugo sa guwapong monster sa loob ng tatlumpong araw, tutuparin nito ang isa sa mga pangarap niya—ang makarating sa France. Pero kung hindi, kailangan niyang gawin ang lahat ng iuutos nito, mala-alila. Na para bang siya lang talaga ang may kasalanan kaya sila parang aso’t pusa.
     Ngunit binigla siya ng mga sumunod na pangyayari. She discovered a warm, tender and a caring man in Henry.
     Mukhang kahit ano ang gawin niya, matatalo pa rin si Andrea sa deal. Hindi kasi nila napagusapan kung ano ang consequence sakaling ma-in love siya rito….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Aira Felicity

Page count

137 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.