Elise Estrella

Giving Chase

39.75

Description

Full Throttle (Book 1 of 4)

     “Can I get you anything else?” tanong ni Sidney sa estranghero nang mapuna na pinagmamasdan siya nito.
     “Yeah,” sagot nito gamit ang malalim at napaka-sexy nitong tinig. “I need your help.”
     Pinilit niyang manatiling nakatingin sa lalaki kahit pa gusto niyang mamilipit sa magkahalong kilig at kahihiyan. Naisip niya, sana ay naging diyosa na lang siya at hindi ordinaryong waitress, para bagay sila ng mukhang Greek god na bumaba sa lupa.
     “Sure. What do you need?”
     Parang nahila siya ng berde nitong mga mata na nanatiling nakatutok sa kanya. “I need you,” anang estranghero, “to marry me.”

Read Prologue-Chapter Two

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

124 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.