Elise Estrella

Adrenaline Rush

39.75

Description

Full Throttle (Book 2 of 4)

     Hindi sa man-hater si Charmaine, pero kahit pa si Cade na lang ang nag-iisang lalaki sa mundo, hindi niya ito papatulan. Mataas ang standards niya pagdating sa lalaki at wala sa listahan ng mga gusto niyang qualities ang pagiging playboy at takot sa commitment.
     Pero nalaman niyang nakipagpustahan ito para sa isang libong dolyar na maikakama siya sa loob ng isang buwan. Puwes, ano’ng masama kung bigyan niya ito ng pag-asa? Tutugunin niya ang pangaakit ni Cade, magkukunwaring attracted din dito. She’d build his hopes up, maybe seduce him a little, play along. At sa oras na akala ng binata ay ibibigay na niya ang sarili rito, saka niya isasampal sa mukha nito ang one thousand dollars. Na pulos barya….

Read Prologue-Chapter Two

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

126 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.