Sachi Bliss

Heart And Seoul

39.75

Description

     Billie gasped when he raised her hand to touch his face, then gently kissed it. “JD…” mahinang saway niya sa lalaki.
     Hindi nito inaalis ang tingin sa kanya. His eyes had taken a darker, more dangerous shade. Napailing ito. “I don’t know why every time I had to meet Jae Rim, I always hoped you would be there also,” tukoy nito sa nobya na siyang kliyente niya. “I’m sorry that sounded so wrong but… being with you feels anything but that, Billie.”
     Pinagmasdan niya ang kaharap. Lasing ba ito?
     Ngunit malinaw niyang narinig ang sinabi nito, at bagaman naguguluhan, nauunawaan niya ang ibig sabihin ni JD.
     Dahil ganoon din ang nararamdaman niya….

Read Preview

Additional information

Author

Sachi Bliss

Page count

139 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.