Sachi Bliss

Valentine Grinch

39.75 31.80

Description

     Ang naisip lang ni Connelly ay puntahan sa bahay ang tinaguriang ‘editor from hell’ ng kanyang publishing company at kausapin tungkol sa reklamo ng mga writers dito. Curious din siya dahil parang galit ang babae sa Romance genre.
     Nang makita niya si Aphrodite, nadagdagan ang misyon ng binata: he intends to win her over with every romantic cliché known to mankind—the cheesier, the better. Gusto niyang ipakita sa babae na kahit mayroon itong hindi magagandang karanasan sa pag-ibig, hindi ibig sabihin na masama ang romance.
     It started as a dare… then, it wasn’t anymore.

Read Chapter One Buy Paperback Version

Additional information

Author

Sachi Bliss

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.