Suzette Villareal

Hearts At War

39.75

Description

     “Gugustuhin ko pang sabihin na dinukot ako ng alien kaysa aminin na kasama kita buong gabi,” ani Bernice sa katabi.
     Tumawa lang nang malakas si Fernan.
     “Buti naman at may nag-e-enjoy sa atin dito,” irap niya.
     “Kalimutan mo kaya muna ang alitan ng mga pamilya natin?” suhestyon ng guwapong heredero.
     “What? Forgive and forget?” sarkastikong balik niya.
     Bilang sagot ay inangkin nito ang kanyang mga labi.
     Nag-ipon siya ng lakas para ilayo ang sarili sa binata. “Umalis ka sa kumot ko, Borromeo.”
     “Nakakalimutan mong nasa bahay kita. At kumot ko ang gamit mo,” saad nito bago siya muling kinabig.

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Suzette Villareal

Page count

149 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.