Camryn Morrell, Pauline Pascual

His Secondhand Heart / Her Seven Smiles

69.75 62.78

Description

His Secondhand Heart

     Hindi puwedeng basta na lamang kalimutan ni Devin ang motto niya: Smart people stay single. Pangako niya sa sarili, hindi na siya muling papayag na kontrolin ng isang babae ang emosyon niya. Pero mukhang kailangan niyang bawiin ang mga ipinangako sa sarili nang makilala niya si Vivienne.
     He was in big trouble. Hindi niya maintindihan kung bakit parang excited pa siya na magpakatanga at sumugal sa pag-ibig sa pagkakataong ito.

Her Seven Smiles

     “Hindi ka nag-iingat, alam mo namang malaki ang pagnanasa n’un sa ’yo!” asik ni Cheri.
     “If I know selos ka lang,” bulong ni Thiun.
     “Talaga! Ang tagal ko nang idinadasal sa Baclaran ang mapasaakin ka ’tapos iba lang ang makikinabang? Hindi ako makakapa—”
     “Matagal na akong iyo.”
     Feeling ni Cheri ay bigla siyang nabingi. Iyon na ba ang sagot ni Lord sa lahat ng pangungulit niya?

Read Chapter One-Chapter Three (His Secondhand Heart + Her Seven Smiles)

Additional information

Author

Camryn Morrell, Pauline Pascual

Page count

272 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.