Audrey Torres

If Your Heart’s Not In It

32.00 25.60

Description

     “Ikaw ang kaibigan ni Janine,” ani Arild na sinipat ang kanyang mukha.
     “At ikaw ’yung pervert na humalik sa akin sa tabing-daan!” maasim na tugon ni Brigitte.
     “So, you still remember me.”
     “Hindi ko nakakalimutan ang mukha ng mga pervert na katulad mo,” irap niya.
     “I want to apologize sa pangyayaring iyon,” anang binata. “I can’t bear somebody thinking that way about me.”
     “Does it matter what I think?” tanong ni Brigitte.
     “Ikaw lang ang hinalikan ko, Miss Ledesma,” protesta nito. “I am afraid, magkikita tayong muli, sa ayaw mo’t sa gusto mo.”
     “Huwag kang mag-alala,” maasim niyang tugon, “I will definitely avoid you.”
     Iyon ay kung ganoon lamang iyon kadali, him being her best friend’s fiancé….

Read Preview

Additional information

Author

Audrey Torres

Page count

129 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.