Kaylene San Juan

It Takes Two to Love

39.75 33.79

Description

     No boyfriend since birth at tila walang pag-asang magkanobyo pa si Antonia sa edad na thirty-one. Nang dumalo siya sa kasal ng kaibigan sa isang malayong lugar at ma-stranded, sumibol sa isip niya ang ideyang magkaroon na lamang ng anak, sa halip na asawa. Nakakilala siya ng potential sperm donor—si Jeremy, ang kanyang ‘enemy at first sight’.
     Walang hassle dahil paalis siya sa lugar na iyon at paalis din ang binata. In short, pagkatapos nilang gawin ‘iyon’, wala nang chance para magkita pa silang muli.
     Iyon ang akala ni Antonia.

Read Preview

Additional information

Author

Kaylene San Juan

Page count

150 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.