Ellana Loristo

Itanggi Man Ng Puso

39.75

Description

     “I feel better ngayong nakita kita,” ani Xandro. Ito na yata ang pinakasimpatikong maytrangkaso na nakita niya. Her heart skipped a beat at the sight of him.
     “Dinalaw lang kita. S-sige, uuwi na ’ko.”
     “No, please don’t go—”Napigil tangkang paglabas ni Isobelle. Napatakbo siya pabalik nang makitang sapo ng binata ang ulo nito at tila hirap ang anyo.
     “Xandro! Ano’ng masakit sa ’yo?” taranta niyang tanong. Napasinghap siya nang bigla siyang kabigin nito. Mabilis na ninakawan siya nito ng halik sa labi.
     Aba’t, naisahan siya ng loko!

Read Preview

Additional information

Author

Ellana Loristo

Page count

122 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.