Yumi Sagara

Kisses And Yellow Roses

39.75 31.80

Description

Honeymoon Blues (Book 2 of 3)

     Nagsimula ang lahat sa ilog. Muntik nang nalunod doon si Jedi minsan kung hindi siya sinaklolohan ni Iwa. At noon nagsimula ang kalbaryo ng lalaki. Paano, lagi na lang siyang hinihingan ng mga pabor ni Iwa para ‘bayad-atraso’ daw.
     Pero ngayon, sobra-sobra na yata ang hinihinging pabor ng dalaga. Gusto raw siyang maging asawa nito for one year para makuha ang mana mula sa namayapa nitong lolo. Gaya noong dati, pumayag siya para tuluyan nang makabayad sa ginawa ni Iwa na pagliligtas sa buhay niya noon.
     Pero nawala sa isip ni Jedi ang tungkol sa pagbabayad ng utang-na-loob nang mapansin niyang maganda rin pala ang kaibigan niya at sexy. Saka parang masarap halikan nang paulit-ulit ang mga labi nito….

Read Chapters One-Three

Additional information

Author

Yumi Sagara

Page count

143 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.