Lily Angela

Lavender And Love Letters

39.75

Description

     ‘Affair’ lang kung tutuusin ang pinagsamahan nina Brandon at Debbie. Kakikilala lamang nila, but hewas able to take her heart, mind and body. Nalaman na lang niya, dahil na rin sa isang sulat, na laro lang pala sa binata ang relasyon na sineryoso niya nang buong puso.
     Ngayon, five years after, hindi na siya isang teenager at mas marunong na sa buhay. Hinding-hindi siya papayag na maging ‘other woman’ ni Brandon kahit gaano pa niya napatunayan na pareho pa rin ang damdamin niya para rito. Never again, she told herself.
     Hanggang sa matuklasan niya kung ano ang tunay na naganap noong bago sila naghiwalay limang taon na ang nakalilipas….

Read Prologue-Chapter Three

Additional information

Author

Lily Angela

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.