Arabella Mora

Love at an Unexpected Time

39.75

Description

      Simula nang iwan sila ng kanyang ama, galit na si Cathy sa mga lalaki at wala siyang balak mag-asawa. Ang kaso, gusto niyang magkaanak. At nang lapitan siya ng isang guwapong estranghero sa bar, walang alinlangang inalok niya ito para buntisin siya. Hindi madaling kumbinsihin si Brandon, ngunit sa huli ay pumayag din ito. Nang magising siya kinabukasan ay saka niya naisip ang katangahang nagawa. Mabuti na lang at hindi siya nabuntis.
      Pero muli silang nagkita ng binata at ang sumunod na nalaman ni Cathy, nagpapanggap na silang magnobyo sa harap ng mga magulang nito, na mga boss pa naman niya. Kasabay niyon, ginigiba na rin ni Brandon ang mga pader na ipinalibot niya sa kanyang puso.

Read Preview

Additional information

Author

Arabella Mora

Page count

145 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.