Alexis Navarro

Love Me Again

39.75

Description

     Marinig pa lang ni Irish ang pangalan ni Marcus ay nasisira na ang araw niya. Paano, halos ipamukha nito na pakawala siya tuwing magtatagpo sila.
     Kung hindi lang niya best friend ang kapatid nito, matagal na niyang kinompronta si Marcus!
     She hated his austere handsome face, and his brooding personality. Ni hindi yata ito marunong ngumiti. Hindi na siya nagtataka kung walang babae na makatagal dito. Suplado, brusko, istrikto, seryoso… lahat na yata ng ayaw niya sa lalaki, tinaglay na nito.
     And then he kissed her. Suddenly, she wanted more than his kisses. She wanted his love. And Marcus.

Read Preview

Additional information

Author

Alexis Navarro

Page count

106 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.