Cali Delfin

Mahal Kita, Hindi Ito Bola

39.75

Categories: , Tags: ,

Description

     “Miss, okay ka lang?” Bahagya lamang narinig ni Lana ang tinig ng lalaki. “Miss? Miss!” He slightly shook her.
     “H-ha?” Saka lang siya nahimasmasan sa pagkatulala.
     “I understand, don’t worry.” Pilyo ang ngiti ng estranghero.
     “Understand what?” takang-tanong niya.
     “Ang reaksyon mo. Normal na sa akin ’yan. Hindi talaga nagkamali ang nanay ko nang sabihin niyang napakaguwapo ko talaga,” napapailing na sabi nito.
     Arrogant bastard! Lana thought. Pero aaminin niya, may point ang lalaki….

Read Preview

Additional information

Author

Cali Delfin

Page count

122 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.