Flor de Luna

Love or Lust

67.00

Description

     Ilang taon matapos ang isang mainit na gabing pinagsaluhan nila, muling nagkita sina Gie at Fyro. Pinangakuan siya nito ng kung anu-ano—malalaking projects, madaming pera, may bahay at lupa pa. Ang kapalit? Magiging alipin siya ng lalaki at susundin niya ang lahat ng utos nito, una na roon ang iwan niya ang bayaw nito na iniisip ni Fyro na kabit niya!
     So kagaya ng buong Pilipinas, malanding slut din ba ang tingin sa kanya ni Fyro? Puwes, pangangatawanan na niya! Pero hinding-hindi na siya nito makukuha ulit.
     Iyon ang akala ni Gie.

Read Preview

Additional information

Author

Flor de Luna

Page count

190 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.