Anna Chavez

Unforgettable 25 Minutes

42.75

Description

     Sa loob ng nakaparadang kotse sa isang parking area ay naganap ang minsang pagkalimot ni Maureen. Iyon ay nang hayaan niya ang sariling matangay sa pang-akit ni Rafael Iñigo, ang boyfriend ng kaibigan niyang si Hannah.
     Lamon ng guilt, hiya sa sarili at takot na mabulgar ang nangyari, nagtago siya nang dalawang taon sa South Korea. Pagbalik niya, inakala ni Maureen na napalis na ng panahon ang pangit niyang karanasan. Pero hindi niya inaasahan na makakatagpo niya muli ang lalaki.
     Ang isang bagay na nakakapagtaka, hindi siya nito naaalala. Sa kabila niyon ay may mga aksyon ito na nagpapakitang tila interesado ito sa kanya.
     Nalilito ang dalaga dahil alam niyang sa malao’t madali ay malalaman din ni Rafael na siya iyong estrangherang nakasalo nito noon sa pagtataksil….

Read Prologue-Chapter Two

Additional information

Author

Anna Chavez

Page count

168 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.