Jade Anne Franco

Love Thy Neighbor

39.75

Description

     Pagkalipat pa lang ni Antoinette sa bago niyang uupahang apartment, binalaan na siya ng kanyang landlady ukol sa palikero niyang kapitbahay.
     Kaso masyadong palakaibigan si Nick sa kanya. Madalas siya nitong alukin ng tulong, kung hindi naman ay ayain siyang lumabas.
     At hindi lang naman ang bilin ng landlady ang dahilan kaya iniiwasan ni Antoinette ang binata. Hindi lang niya talaga maintindihan ang kakaibang kaba na nararamdaman niya sa tuwing makikita ang pinakaguwapong lalaking nakita niya. Ayaw niyang i-entertain kahit man lang sa isip ang pagdududang nagkaka-crush na siya rito.
     And Nick being so friendly and nice is not helping her case one bit….

Read Chapter One

Additional information

Author

Jade Anne Franco

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.