Carla Giopaolo

Mali Man Ang Ibigin Ka

39.75 35.78

Description

     Parang panaginip. Iyon ang pakiramdam ni Selena sa isang linggong ginugol niya sa isla ng Camiguin. It was fun, carefree and exactly what a workaholic like her needed. Sa loob ng maikling panahon, naging grand bakasyunista siya sa halip na events planner extraordinaire at self-appointed family ATM. To top it all, isang guwapong estrangherong papasang man of her dreams ang tourist guide niya.
     But like all dreams, it had to end.
     Tila nagising si Selena sa katotohanan nang bumalik siya sa Maynila. Wari ay hanggang panaginip na nga lang niya maaangkin ang ikakasal na palang si Dexter….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Carla Giopaolo

Page count

138 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.