Elise Estrella

Midnight Sun

39.75 31.80

Description

Sentinels (Book 7)

     “I hate being helpless,” sabi ni Kate bago pa napigilan ang sarili. Nahihiya man, na-appreciate niya ang tulong ni Gage sa kanya. Kita rin niya ang pag-aalala sa mukha ng lalaki. At naisip niya, may kidnapper, mamamatay-tao, o kontrabida bang magpapakita ng concern sa biktima nito?
     Sa pagkakaalam ng dalaga, kung normal ang isang tao at walang
Stockholm Syndrome, hindi dapat matuwa ang isang hostage sa kanyang hostage-taker.
     Puwera na lamang siguro kung ang kagaya ng sa sitwasyon ni Kate ngayon ang kalagayan ng hostage….

Read a preview

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

109 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.