Elise Estrella

Playing For Keeps

39.75 31.80

Description

The Ibarra Legacy (Book 1 of 4)

     “Alam mo, tuwing magsasalita ka, nadadagdagan ang inis ko sa ’yo,” nakairap na sabi ni Mios kay Dominic, ang lalaking napili ng kanyang pakialamerong ama para mapangasawa niya. “Kung meron lang akong choice, ikaw ang huling lalaking pakakasalan ko.”
     “You know what,” napahalukipkip na sagot nito, “I think you’re scared of me because you might end up liking me.”
     “Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo.”
     “Care to bet on that?”
     There was confidence in Dominic’s eyes at siyempre, hindi siya patatalo. “Pag nauna kang ma-in love sa akin, ibibigay mo ang Ibarra Suites sa Ortigas.”
     “If not, ibibigay mo sa ’kin ang Elysian Makati,” tugon nito.
     Nagngitian sila; both playing to win….

Read Chapter One

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

116 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.